White Fototo

Favorite
White Fototo
- -

You say Fototo, I say Fo-tah-to