Guangxi Jingxi, China

Favorite
Guangxi Jingxi, China
- -

Check out the high-res version of this photo here!